تولید پیوسته چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

در ادامه ساختار تولید پیوسته تشریحمی‌شود و مزایا و ریسک‌هایآن در تولیدی‌هایکوچک مقیاسی که از این فرایند استفادهمی‌کنند مورد بررسی قرارمی‌گیرد.

خاموش و روشن خط، نوار نقاله، بدون توقف، خطوط، ماشین ها، ...

ادامه

تولید گسسته در تئوری و عمل

شرح تئوری تولید گسسته. تشریح تولید گسسته و بررسی مقایسه ای تولید گسسته و فرایندی.

از این تصویرمی‌توان فهمید که چه نوع تولیدی در حال انجاماست. اما این تصویر حرف‌هایبیشتری برای گفتن دارد. دلیل ...

ادامه

پنج نوع فرآیند تولید

 

پنج مدل فرآیند تولید در شرکتهای تولیدی شرح داده میشوند. تمام چیزی که باید در مورد تکنیکها و فرآیندهای تولید بدانید همینجاست.

زمانی که به انواع مختلف تولید فکر می‌کنید، آیا فکرتان به سمت خطوط تولید

ادامه

نکاتی درمورد برنامه‌ریزی جانشین‌پروری موثر در صنعت تولید

برنامه‌ریزی برای آینده، هم دور و هم نزدیک، برای موفقیت سازمان تولیدی شما ضروری است. جنبه‌ای مهم از این پیشرفت و عملکرد مستمر در کسب و کار شما، برنامه‌ریزی جانشین‌پروری است. وقتی کارمندان بازنشسته می‌شوند، بایستی ...

ادامه

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه، آماده سازی ، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اتمام کار یک تیم برای دستیابی به اهداف خاص و رسیدن به معیارهای موفقیت معین شده در زمان مشخص است

 یک پروژه یک تلاش موقت است  که ...

ادامه

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارش میزان تولید بازه ای
  • براورد مواد مورد نیاز
  • میزان کارکرد هر دستگاه
  • ثبت نظریه نهایی
  • زمان شروع و اتمام پروژه
  • قابلیت های دیگر