تنظیم محصولات

فرض کنید شما تولید کننده مبلمان منزل هستید و یک میز چوبی با 6 صندلی درست می کنید و می خواهید با نرم افزار arazsoft erp کل کارخانه خود را کنترل کنید.

افزودن محصول

اولین قدم ورود به منوی محصولات است

روی "محصول جدید" کلیک کنید

نرم افزار مدیریت تولید -  محصول جدید اضافه کنید

در تب اطلاعات کلی اولیه محصول مانند نام، اندازه، عکس و ... را وارد می کنیم.

برای اینکه محصول قابل تولید و فروش باشد، هر دو گزینه تولید و فروش را انتخاب می کنیم

نرم افزار مدیریت تولید - اطلاعات عمومی محصول جدید را اضافه کنید

هر زمان که موردی را وارد می‌کنید که وجود ندارد، می‌توانید به سادگی روی افزودن کلیک کنید و مقداری که وارد کرده‌اید به لیست اضافه می‌شود. مثلا در قسمت دسته بندی اگر دسته بندی جدید را وارد کنیم چون وجود ندارد گزینه "افزودن دسته بندی" به شما نمایش داده می شود که می توانید آن را انتخاب کنید.

نرم افزار مدیریت تولید - اضافه کردن دسته جدید

تعریف ساختار درختی محصول BOM

BOM نشان می دهد که هر محصول شامل چه مواد اولیه و محولاتی دیگری است و برای تولید آن چه فرآیندهایی باید انجام شود

In our example, each product includes 1 table and 6 chairs Note that each of these products can have their own BOM

نرم افزار مدیریت تولید - تعریف BOM

بنابراین، ما همه محصولات دیگری را که می خواهیم ایجاد می کنیم و به لیست زیر می رسیم

نرم افزار مدیریت تولید - لیست محصولات

کار ما در این بخش به پایان رسیده است

سفارش فروش

اکنون آماده دریافت اولین سفارش فروش خود هستیم

افزودن سفارش فروش جدید

وارد منوی فروش شده و روی "افزودن فروش جدید" کلیک کنید

نرم افزار مدیریت تولید - سفارش فروش جدید

یک کد منحصر به فرد انتخاب می کنیم و تاریخ مناسب را وارد می کنیم، مشتری مورد نظر را انتخاب می کنیم و مشخص می کنیم از موجودی کدام انبار استفاده کنیم.

محصول مورد نظر را از قسمت اقلام انتخاب کرده و تعداد آن را وارد نمایید

و دکمه ذخیره را فشار دهید

نرم افزار مدیریت تولید - اقلام سفارش فروش

سفارش فروش را تایید کنید

پس از زدن دکمه ذخیره، سفارش وارد وضعیت پیش نویس می شود. هر زمان که موافقت کردید می توانید سفارش را تایید کنید تا وارد محاسبه موجودی شود.

نرم افزار مدیریت تولید - تایید سفارش فروش

حال موجودی هر محصول مشخص می شود به عنوان مثال، ما هیچ موجودی برای میز با صندلی انتخاب شده نداریم

نرم افزار مدیریت تولید - وضعیت موجودی سفارش فروش

دفتر کل موجودی انبار

با کلیک بر روی هر ردیف می توانید گردش موجودی کل آن کالا را در انبار انتخابی مشاهده کنید

نرم افزار مدیریت تولید - دفتر فهرست موجودی سفارش فروش

می بینید که محصولی که انتخاب کردیم اکنون در بخش تعهد شده نمایش داده می شود

نرم افزار مدیریت تولید - دفتر کل موجودی سفارش فروش متعهد شده است

اکنون ما چندین راه برای افزایش موجودی داریم:

- تولید محصول

- خرید محصول

- انتقال از انبار دیگری

سفارش تولید

در این بخش برای افزایش موجودی روش تولید محصول را انتخاب می کنیم

تولید محصول جدید

اکنون ما آماده ایم تا اولین سفارش تولید خود را انجام دهیم

وارد منوی سفارش تولید شده و بر روی "افزودن سفارش تولید جدید" کلیک کنید

نرم افزار مدیریت تولید - سفارش ساخت جدید

ما یک کد منحصر به فرد انتخاب می کنیم و تاریخ مناسب را وارد می کنیم، انبار مقصد مورد استفاده را انتخاب می کنیم.

محصول مورد نظر را از قسمت اقلام انتخاب کرده و تعداد آن را وارد نمایید

قسمت اجزاء به طور خودکار توسط BOM که در تعریف محصول وارد می کنید پر می شود

نرم افزار مدیریت تولید - اطلاعات سفارش ساخت جدید

و دکمه ذخیره را فشار دهید

سفارش تولید را تایید کنید

پس از زدن دکمه ذخیره، سفارش وارد وضعیت پیش نویس می شود. هر زمان که موافقت کردید می توانید سفارش را تایید کنید تا وارد محاسبه موجودی شود.

نرم افزار مدیریت تولید - تایید سفارش ساخت جدید

حال موجودی هر محصول مشخص می شود به عنوان مثال، ما هیچ موجودی برای میز و صندلی انتخاب شده نداریم

نرم افزار مدیریت تولید - وضعیت موجودی سفارش ساخت

بنابراین از آنجایی که در حال حاضر قطعات لازم را نداریم، می توانیم آنها را خریداری کنیم پس بیایید شروع به سفارش خرید کنیم

سفارش خرید

بنابراین ما درخواست خرید محصولات ناموجود را شروع می کنیم

سفارش خرید جدید

وارد منوی خرید شده و روی افزودن سفارش خرید جدید کلیک کنید

نرم افزار مدیریت تولید - سفارش خرید جدید

ما یک کد منحصر به فرد انتخاب می کنیم و تاریخ مناسب را وارد می کنیم، انبار دریافت و فروشنده مورد نظر را انتخاب می کنیم.

محصول مورد نظر را از قسمت اقلام انتخاب کرده و تعداد آن را وارد نمایید

نرم افزار مدیریت تولید - اطلاعات سفارش خرید جدید

و دکمه ذخیره را فشار دهید

تایید سفارش خرید

پس از زدن دکمه ذخیره، سفارش وارد وضعیت پیش نویس می شود. هر زمان که موافقت کردید، می توانید سفارش را تایید کنید.

نرم افزار مدیریت تولید - تایید سفارش خرید جدید

اکنون مقدار دریافتی هر محصول نشان داده شده است

نرم افزار مدیریت تولید - مقدار سفارش خرید جدید دریافت شده است

شما می توانید کل سفارش یا هر کالا را جداگانه دریافت کنید

نرم افزار مدیریت تولید - سفارش خرید جدید دریافت شد

با کلیک بر روی هر کالا می توانید مشخصات رسید آن را مشاهده کنید

نرم افزار مدیریت تولید - سفارش خرید جدید مورد دریافت شده است

به سفارش تولید باز میگردیم

اگر به سفارش تولید نگاه کنید اقلام موجود هستند

نرم افزار مدیریت تولید - سفارش ساخت موجود است

اکنون می توانیم سفارش تولید را تکمیل کنیم

نرم افزار مدیریت تولید - سفارش ساخت کامل شد

به سفارش فروش باز می گردیم

اگر به سفارش نگاه کنید اقلام موجود هستند

نرم افزار مدیریت تولید - فروش تولیدی موجود است

اکنون می توانیم سفارش را برای ارسال بسته بندی کنیم

نرم افزار مدیریت تولید - بسته سفارش فروش

پس از بسته بندی اقلام، باید آنها را ارسال کنید

نرم افزار مدیریت تولید - ارسال سفارش فروش

سفارش تکمیل شد

تبریک می گم، شما اولین سفارش خود را تکمیل کردید