متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارش محصول آماده ارسال
  • تائید درخواست کالا
  • فرایندهای باقی مانده
  • ثبت یادداشت برای هر قطعه
  • تعریف ضریب ضایعات
  • قابلیت های دیگر

تگ ها