متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • درخواست کالا از انبار
  • محاسبه میزان توان تولید
  • میزان کارکرد هر دستگاه
  • ثبت یادداشت برای هر قطعه
  • ورود مواد اولیه
  • قابلیت های دیگر

تگ ها