متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • علت توقف تولید هر قطعه
  • تائید مواد اولیه
  • مشخص کردن اپراتور اصلی و کمکی هر دستگاه
  • تکمیل مستندات عدم انطباق مواد اولیه
  • رسید ورود کالا به انبار
  • قابلیت های دیگر

تگ ها