متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • میزان تولید لحظه ای و بازه ای
  • علت توقف تولید هر قطعه
  • تکمیل مستندات عدم انطباق مواد اولیه
  • گزارش وضعیت تولید
  • تعریف زیر پروژه تولیدی
  • قابلیت های دیگر

تگ ها