متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • ثبت عدم انطباق مواد اولیه
  • گزارش کارکرد اپراتورها
  • تعریف ضریب ضایعات
  • درخواست کالا از انبار
  • درخواست کالا از انبار
  • قابلیت های دیگر

تگ ها