متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارشات عدم انطباق
  • گزارش جامع تولید پروژه ها و زیر پروژه ها
  • فرایندهای باقی مانده
  • ثبت عدم انطباق مواد اولیه
  • ثبت عدم انطباق تولید
  • قابلیت های دیگر

تگ ها