متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارش میزان ارسال بازه ای
  • علت توقف تولید هر قطعه
  • گزارش میزان تولید بازه ای
  • امکان تولید فقط با برخی از دستگاه ها
  • گزارشات عدم انطباق
  • قابلیت های دیگر

تگ ها