متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • ورود مواد اولیه
  • گزارش جامع تولید پروژه ها و زیر پروژه ها
  • محاسبه میزان کار باقی مانده
  • موجودی مواد اولیه
  • گزارشات عدم انطباق
  • قابلیت های دیگر

تگ ها