متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارش جامع تولید پروژه ها و زیر پروژه ها
  • درخواست های تحویل داده نشده
  • مشخص کردن اپراتور اصلی و کمکی هر دستگاه
  • تکمیل مستندات عدم انطباق تولید
  • براورد مواد مورد نیاز
  • قابلیت های دیگر

تگ ها