متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارش محصول آماده ارسال
  • ثبت باندل
  • میزان کارکرد هر اپراتور
  • گزارش کارکرد اپراتورها
  • ثبت یادداشت برای هر قطعه
  • قابلیت های دیگر

تگ ها