متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • ثبت نظریه نهایی
  • ورود مواد اولیه
  • ثبت عدم انطباق تولید
  • تعریف ضریب ضایعات
  • ثبت حواله خروج
  • قابلیت های دیگر

تگ ها