متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • محاسبه میزان توان تولید
  • گزارش میزان محصول نیمه ساخته
  • زمان شروع و اتمام پروژه
  • گزارش محصول آماده ارسال
  • ثبت مشخصات بارنامه
  • قابلیت های دیگر

تگ ها