متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • کالا در جریان تولید
  • موجودی مواد اولیه
  • گزارش کارکرد اپراتورها
  • محاسبه فرایندهای باقی مانده قطعات در جریان تولید
  • گزارشات عدم انطباق
  • قابلیت های دیگر

تگ ها