متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارش میزان ارسال بازه ای
  • میزان کارکرد هر اپراتور
  • گزارش میزان محصول نیمه ساخته
  • مشخص کردن اپراتور اصلی و کمکی هر دستگاه
  • ثبت عدم انطباق مواد اولیه
  • قابلیت های دیگر

تگ ها