متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • درخواست های تحویل داده نشده
  • محاسبه فرایندهای باقی مانده قطعات در جریان تولید
  • براورد مواد مورد نیاز
  • تعریف ضریب ضایعات
  • تائید درخواست کالا
  • قابلیت های دیگر

تگ ها