متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • ثبت باندل
  • تعریف گروه کالا و کالا
  • درخواست کالا از انبار
  • ثبت مشخصات بارنامه
  • محاسبه میزان توان تولید
  • قابلیت های دیگر

تگ ها